Wik-inn Marina AB

Din marina knutpunkt i skärgården

Suzuki Marine

Så väl privatpersoner som yrkesanvändare väljer Suzuki för ett bekymmersfritt ägande av en motor som håller både prestanda och driftsäkerhet. En bärbar lättviktare eller en stark V6a, Suzuki har motorer för alla användare.

Suzuki - 7 års garanti